วิธีคิดและหลักการทำโปรเจคตั้งแต่เริ่มต้น Part 1

วิธีคิดและหลักการทำโปรเจคตั้งแต่เริ่มต้น Part 1
..
       
หลักการคิดและเสนอการทำโปรเจค Part 1 
     ขั้นตอนการทำโปรเจคจบของระดับปวช ปวส ปตรี หรือระดับอื่นๆล้วนแต่มีพื้นฐานการทำงานและขั้นตอนเหมือนกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าตัวผู้เสนอโครงงานหรือโปรเจคจบนั้นจะมีความกระตือรือล้นมากเพียงใดและรู้จักการใช้สติปัญญาไหวพริบของตัวเองได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการเลือกที่ปรึกษาโครงงานจบหรือโปรเจคจบว่าจะสามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำกับผู้ที่ทำโครงงานหรือโปรเจคได้มากน้อยเพียงใหด แต่เราควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานมากก่อนที่จะเริ่มทำโปรเจคเพื่อที่จะสามารถสอบถามปัญญาเวลาลงมือปฎิบัติจริง


โปรดติดตามตอนต่อไป