แจกรายชื่อหัวข้อทำโปรเจคระดับปวสฟรี เช่น เขียนโปรแกรมปวส.2 ระบบการตลาด ฐานข้อมูล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล ช่างยนต์ ปวส2

รายชื่อโปรเจคปวส

ระบบ จัดการคาร์แคร์,
ระบบจัดการสนามยิงปืน,
 ระบบจัดการการเช่ารถ,
 ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา จากผู้ใช้น้ำ,
 ระบบจัดการคลีนิก,
 ระบบอนุม้ติการร้องขอจากผู้ใช้ (UA System),
 ระบบจัดเก็บ ออกเอกสารราชการทุกประเภท,
 ระบบจัดการการอบรม สัมนา,
 ระบบจองสถานที่ อาคาร,
 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโรคจากอาการ,
 ระบบจองตั๋วหนังออนไลน์,
 ระบบจองคิวร้านเสริมสวย, 
ระบบบริการงานผลิตสื่อวีดีทัศน์และภาพนิ่ง,
 ระบบบริหารจัดการลูกค้า ADSL,
 ระบบสารสนเทศนวดแผนไทยออนไลน์,
 ระบบประเมินการเรียนการสอน,
 เว็บไซต์ให้บริการเติมเงินเกมส์ออนไลน์,
 ระบบจัดการโรงเรียนสอนภาษา,
 ระบบจัดการโรงสีข้าว (ASP.Net),
 ระบบขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce),
 ระบบจองห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Booking Room System),
 ระบบข้อสอบออนไลน์ (E-Testing System),
 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์,
 ระบบสั่งซื้อ-ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerc),
 ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Learning), 
 ระบบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form System), 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล กรมป่าไม้ การประปา, 
ระบบบริหารจัดการบริษัท ผ่านอินเตอร์เน็ต,
 ระบบบริหารจัดการโปรเจกต์,
 ระบบเว็บบอร์ด,
 ระบบสำหรับธุรกิจ MLM,
 ระบบการลาออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Leave System),
 ระบบจัดการบุคลลากร,
 ระบบบริหารจัดการ apartment,
 ระบบจองบังกะโล, 
ระบบแบบสอบถาม ผ่านอินเตอร์เน็ต,
 ระบบลงประกาศ ซื้อ-ขาย-ให้เช่า บ้าน-ที่ดิน, 
เว็บไซต์สำหรับบริษัททัวร์, 
เว็บไซต์สำหรับโรงแรม, รีสอร์ท, รถเช่า, 
เว็บไซต์สำหรับลงไฟล์วีดีโอ (youtube),
 ระบบบริหารจัดการสื่อวีดีโอ, 
ระบบบริหารจัดการร้านหนังสือ, 
 เว็บไซต์กรอกใบสมัครงาน, 
เว็บไซต์สำหรับเปิด Blog, 
ระบบอนมัติการถ่ายเอกสาร, 
ระบบบริการห้องแนะแนว, 
 ระบบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนนอก, 
ระบบจัดการเอกสาร(E-Document System), 
ระบบจัดการครุภัณฑ์(E-Durable System), 
ระบบเว็บศิษย์เก่า (Alumni), 
โปรแกรมระบบงาน MLM , 
ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร , 
โปรแกรมระบบร้านอาหาร,  
โปรแกรมควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ,  
 โปรแกรมระบบยืม-คืนห้องสมุด, , 
ร้าน VCD-Video ขาย-เช่า, 
ระบบทะเบียนวัดผลโรงเรียนมัธยมศึกษา, 
โปรแกรมพยากรณ์ทางการตลาด (Forecast Method) ,
 ระบบบริหารงานบุคคล, 
ระบบบริหารเงินเดือน, 
ระบบบริหารศูนย์ฝึกอบรม, 
ระบบบริหารข้อมูลงานกิจกรรม,
 ระบบบริหารซื้อ-ขายลูกหนี้-เจ้าหนี้, 
 โปรแกรมบัญชีรับ-จ่ายอพาร์ทเม้นท์/คอนโด/หอพัก/ห้องเช่า, 
Website อบต., 
WebSite เกี่ยวกับ รถมือสองระบบงานจองตั๋ว ออนไลน์, 
Website ทัวร์นำเที่ยว, 
 Website โรงเรียน,
 ระบบงาน OT Request คำนวณการขอ OT ของพนักงาน เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม,
 ระบบงานด้าน RFID ทุกประเภท, 
ระบบร้านขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต, 
ระบบร้านขายเสื้อผ้าบนอินเตอร์เน็ต, 
 ระบบลงทะเบียน ตรวจสอบเกรด ออนไลน์, 
ระบบสอบออนไลน์(Web E-learnning), 
 ระบบขายสินค้าร้านแบบ Family Mart, 
ระบบร้านเช่าสินค้า เช่น VDO, CD, หนังสือการ์ตูน ฯ,
 ระบบคลังสินค้า, 
ระบบซื้อ-ขาย สินค้าหน้าร้าน พร้อมระบบ Stock (POS), 
ระบบงานคลินิกทันตกรรม, ระบบงานคลินิกความงาม, 
 ระบบยืมคืนหนังสือ ผ่าน RFID, 
ระบบงาน เปิดประตูด้วยบัตร RFID, 
ระบบลานจอดรถ พร้อม กล้องจับภาพ ด้วย RFID หรือ Barcord,
ระบบงานครุภัณฑ์


รายชื่อหัวข้อโปรเจคปวส/ปวช/ปตรี


หัวข้ออัพเดทครั้งต่อไป...
โครง งาน อิเล็กทรอนิกส์ ป ว ช 3
โปร เจ ค อิเล็กทรอนิกส์ ป ว ส
ตัวอย่าง โปร เจ ค ไฟฟ้า
โครง งาน จบ ป ว ช
โครงการ อิเล็กทรอนิกส์ ป ว ช
โครงงานไฟฟ้า ปวช
โปร เจ ค จบ อิเล็กทรอนิกส์ ป ว ส
โปร เจ ค ป ตรี ไฟฟ้า
โปร เจ ค ป ว ส อิเล็กทรอนิกส์